Politik İktisat II evde-yap getir soruları

Mikro düzensizlikler ile makro desenler arasındaki ilişkiyi, farklı düşünce okullarının yaklaşımlarını açıklayarak tartışın. Firma seviyesinde üretim imkanları eğrisinde yeniden-geçişi (re-switching) açıklayın. Optimal vardiya aralıklarının birbirine eşit zaman dilimleri olduğunu gösterin. Paranın aslî işlevlerini sermaye devreleri sistemini kullanarak açıklayın. Dönüşüm problemini farklı sunuş biçimleri üzerinden tanımlayın. Girdi ve çıktıların aynı anda dönüştürülmeleri gereğini açıklayın.

Goralı-SosluTavukDöner Pulp Fusion Denemesi (Akademik Çalışmalara Ara)

Memleketin son hâli ve akademiye saldırılar üzerine akademik çalışmalarım fiilen durmuşken bari boş durmayayım, hem de işimden olursam elimde başka altın bilezik olsun, hem de sıkıntılar içinde hayatı biraz normalleştirmek olsun diye çocukluğumun Ankara’da yegâne özel abur cubur yiyeceklerinden Goralı Sandviç ile daha sonraları maliyeti nedeniyle ün kazanan tavuk dönerin acı soslu türevini birleştirmeye karar […]

Politik İktisat 1 Evde-Yap-Getir Sınav Soruları

Politik İktisat 1 Evde-Yap-Getir Sınavı Elinizde bir adet salatalık tuttuğunuzu varsayın. Bu salatalığın meta olması için gerekli koşulları sıralayın; bu salatalığın aynı zamanda hem kullanım değeri hem de mübadele (değişim) değeri oluşunu açıklayın. Elinizdeki salatalığın değeri nedir?   Sermayenin genel formülünü yazınız ve açıklayınız. Bu formüldeki çelişkileri açıklıkla belirtiniz ve bu çelişkiyi Marx’ın ne yolla […]

Foley ve Michl’in Büyüme ve Bölüşüm adlı kitabının tercümesi nihayet yayınlandı.

Duncan K. Foley ve Thomas R. Michl’in 1999 tarihli Growth and Distribution adlı kitabını bir buçuk senedir yavaş tempoyla tercüme ediyordum. Nihayet tercüme sonlandı ve Phoenix Yayınevi’nden hızlı bir tashih ve düzenleme ile yayınlandı. Son 5 senedir İktisadî Büyüme dersinde bu kitabın ingilizce3 aslında yola çıkarak dersi düzenleyip sürdürüyordum. Elbette dil ile ilgili epiyce sorun […]

Ana Mal’ı Aramak II – Alp Aslan

Sevgili (?) dostum Alp Aslan nihayet seyyah olalı bir kapital tuttu! Çektiği eziyetin de haddi hesabı yokmuş anlaşılan. Yanında bir de boleadoras çıkmasın mı kapitallerin. Demek Gauçoluğa soyunmuş. Herhâlde ilk anarşist gaúcho olarak salladığı boleadorasa Marx’ın kapitalinin takılmış olması pek manidar: ANA MAL’I ARAMAK – II. VE SON BÖLÜM (Yeter la!) Hikayenin başı için bkz: […]

kral süleyman’ın melun mührü ya da dünya kapitalizminin kabalası

İktisat Dergisi Sayı 529 Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Thomas Carlyle (1795-1881) 1849 tarihli bir risalesinde Thomas Malthus’un nüfus yasalarında ortaya koyulan aczi eleştirirken iktisada “kasvetli bilim” adını taktı. Hoş bu kasveti Amerikan kolonilerinde dağıtmak için önerdiği çözüm köle emeğinin kullanımıydı ya, yine de bu sıfat iktisat bilimine yapışıp kaldı. Bunun Carlyle’ın niyetinden ayrı bazı haklı […]

hıdrellezde bir iktisat fikir telakkisi: rekabet nazariyesi

Hızır ve İlyas’ın, her sene Mayıs ayının beşinci günü buluşup altıncı gününe kadar muhtaçların yardımına koştukları, küçük kırmızı keselere iliştirilmiş çiziktirikleri toplayıp hak edenlerin muradını verdikleri, bazen kumru bazen kuzgun, çoklukla fakir derviş olup kapı kapı dolaşıp, vicdan sınayıp, gönül ferahlattıkları Balkanlar’dan Kafkaslara, oradan Mezopotamya’ya, oradan Doğu Türkistan’a kadar iyi bilinen bir gerçektir. Hıdrellez, Xızır […]

ATTAHUALPA’NIN ACI SONU, SUMO GÜREŞÇİLERİ, MEKSİKA HUDUDUNDA İKİ NOGALES VE PIKETTY MÜJDESİ: 21. YÜZYILDA SERMAYE ÜZERİNE KISA BİR NOT

Kasvetli bilimin ürünlerinin çok satanlar listesinde görünmesi sanırım oldukça yeni bir gelişme. Ne 19. yüzyıl klasik politik iktisat risaleleri, ne “anlatılan senin hikâyendir” ikna çabasına rağmen Marx’ın Kapital’i, ne Keynes’in biraz fazla genelleşmişse de Genel Teori’si, ne de böyle bir niyet taşımayan ana akım iktisadın teknikler kalabalığı bu mertebeye ulaşmamıştır. Tamamına BURADAN ulaşabilir, BURADAN da […]